24 April 2011

Al-Sarf atau Tukaran Mata Wang

Definasi

-al-Sarf ialah jual beli matawang.
-Asal matawang adalah emas dan perak. Wang emas dipanggil Dinar dan wang perak dipanggil Dirham
-Pada zaman sekarang matawang juga diperbuat daripada nikal, kopranikal, tembaga dan kertas yang diberi nilai yang tertentu. Matawang daripada bahan ini disebut matawang pada istilah.

HUKUM

-Tukaran matawang hukumnya harus dengan syarat-syarat berikut.
1.Jika mata wang yang ditukar itu emas dengan perak maka ianya hendaklah
i) sama berat atau sama timbangan
ii) serah menyerah pada masa yang sama

2.Jika matawang yang ditukar itu emas dengan perak maka hendaklah berlakunya serah menyerah pada masa yang sama.

-Menurut kebanyakan ulama’ fekah matawang yang lain daripada emas dan perak juga termasuk di dalam jenis bahan ribawi. Oleh yang demekian disyaratkan serah menyerah pada satu masa yang sama dalam urusan tukaran matawang yang lain daripada emas dan perak.
-Tukaran sesama matawang tempatan yang berlainan logam atau bahan secara lebih kurang seperti RM 10.00 syiling emas dengan RM 50.00 wang kertas hukumnya harus.
-berjanji untuk menukar matawang asing dengan matawang tempatan pada tarikh tertentu dengan harga yang telah di tetapkan adalah harus.

No comments:

Post a Comment